Afbeelding
Steffie

Steffie Jalhay

Projectbeheerder

Ik werk sinds mei 2013 bij VIVO in het team diversiteit. Daar sensibiliseer en informeer ik social-profitorganisaties over diversiteit & inclusie.

Ik ondersteun organisaties bij het aanwerven van en omgaan met een divers personeelsbestand:

> Met het project Ieder talent telt willen we meer mensen met een migratieachtergrond aan de slag krijgen in de social profit.

> Verder werk ik mee aan ontmoetingskansen tussen mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers uit de sector met het project Onbeperkt talent.

> Ik werk ook mee aan de instroomacties uit het project Hands-on Inclusion.

Daarnaast ondersteun ik organisaties en hulpverleners in het omgaan met een divers cliënteel: cultuursensitieve zorg. Daar werk ik onder andere mee aan de website www.trefpuntodi.be en wijs ik de weg aan organisaties die willen werken aan een beleid rond cultuursensitieve zorg.