School je om tot verzorgende-zorgkundige met Project 3030!

Elk jaar beslissen de sociale partners van de sector hoeveel werknemers kunnen deelnemen. Voor het volgend schooljaar kunnen 47 voltijds equivalenten starten in Project 3030.

Afbeelding
project-3030

 • Je behoudt je loon- en arbeidsvoorwaarden.
 • Je volgt ongeveer een jaar een dagopleiding.
 • Geslaagde deelnemers krijgen een (gecombineerd) bekwaamheidsattest verzorgende-zorgkundige van de VDAB die de opleidingen erkent en subsidieert.
 • Je hebt minimum 5 jaar anciënniteit bij je huidige werkgever op de uiterste inzenddatum van het project.
 • Je werkt minstens halftijds met een contract voor onbepaalde duur.
 • Je zit tot bij de start van de opleiding niet in een procedure die kan leiden tot ontslag.
 • Je bent niet tewerkgesteld als verzorgende en hebt geen diploma waarmee je aan de slag kan als verzorgende.
 • Je hebt je werkgever op de hoogte gebracht van je inschrijving.
 • Je dient je aanvraag tijdig en volledig ingevuld in.
 • Heb je je al kandidaat gesteld, maar werd je nog niet uitgeloot? Dan kan je je opnieuw inschrijven.
 • Je kan niet opnieuw deelnemen aan het Project 3030 als je vorig jaar of het jaar daarvoor werd uitgeloot en je testen negatief waren. Je mag je wel opnieuw kandidaat stellen als je de testen drie jaar geleden hebt afgelegd.
 • Je volgt een opleiding die bijna volledig gratis is.
 • Je krijgt een vergoeding voor de verplaatsing naar je stageplaats(en) en opleidingscentrum.
 • Je behoudt je loon en andere arbeidsvoorwaarden.
 • Je anciënniteit loopt verder.
 • Je blijft in dienst bij je huidige werkgever.
 • Je engageert je om een voltijdse dagopleiding te volgen tot verzorgende-zorgkundige
 • Het opleidingstraject bestaat uit 2 deeltrajecten:
  • deeltraject 1 (BK's huishoudhulp en logistiek medewerker) + 50u stage in de eigen dienst voor gezinszorg en een woon- en zorgcentrum
  • deeltraject 2 (BK's verzorgende-zorgkundige) + 600u stage eveneens in de eigen dienst voor gezinszorg en een woon- en zorgcentrum

Meer weten over de inhoud en de plaats van de opleidingen?

Kijk op de website van Zorggezind (voorheen VVDG) bij 'opleidingen'.

 • Als je de opleiding succesvol beëindigt, krijg je een (gecombineerd) bekwaamheidsattest van verzorgende-zorgkundige. De VDAB die de opleidingen erkent en subsidieert, reikt het attest uit.
 • Daarna kan je solliciteren voor vacatures van verzorgende of zorgkundige.
 • Vind je niet onmiddellijk een vacature waarvoor je in aanmerking komt? Dan kan je altijd terug naar je huidige job.
 • Het Vormingsfonds 318.02 registreert alle aanvragen.
 • Uit de tijdig ingestuurde en volledig ingevulde aanvragen loten we – op een neutrale manier - per provincie een maximaal aantal  kandidaten.
 • De gelote kandidaten gaan door naar de selectieproeven bij een extern screenigsbureau
 • Aan de werkgevers van de kandidaten die een positieve screening hadden, vragen we een gezamenijk motivatieverslag dat de kandidatuur ondersteunt.
 • Tot slot bundelen we de resultaten van de proeven en de motivatieverslagen.
 • Op basis van al deze gegevens bepalen de stuurgroepleden 3030 wie kan starten in het Project 3030 en op welk moment.
 • Vervolgens stellen we de werkgevers en starters op de hoogte.
 • Het Vormingsfonds voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap coördineert het Project 3030.
 • Het Fonds Sociale Maribel 318.02 voor de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap financiert in het schooljaar de loonkost van 40 tot 45 voltijdse jobs.
 • Werkgevers kunnen bij het Fonds Sociale Maribel 318.02 terecht voor de administratieve afhandeling van het dossier.

Vragen of opmerkingen?

1 adres: project3030 [at] vspf.org.

Lees zeker onze FAQ werkgevers en werknemers!