School je om tot verzorgende of zorgkundige met Project 3030!

Elk jaar beslissen de sociale partners van de sector hoeveel werknemers kunnen deelnemen. Voor het schooljaar 2021-2022 kunnen 40 voltijds equivalenten starten in Project 3030.

Afbeelding
project3030

 • Je behoudt je loon- en arbeidsvoorwaarden.
 • Je volgt ongeveer een jaar een dagopleiding.
 • Geslaagde deelnemers krijgen een attest ‘verzorgende’ of ‘zorgkundige’ van de VDAB die de opleidingen erkent en subsidieert.
 • Je hebt minimum 5 jaar anciënniteit bij je huidige werkgever op de uiterste inzenddatum van het project.
 • Je werkt minstens halftijds met een contract voor onbepaalde duur.
 • Je zit tot bij de start van de opleiding niet in een procedure die kan leiden tot ontslag.
 • Je bent niet tewerkgesteld als verzorgende en hebt geen diploma waarmee je aan de slag kan als polyvalent verzorgende.
 • Je hebt je werkgever op de hoogte gebracht van je inschrijving.
 • Je dient je aanvraag tijdig en volledig ingevuld in.
 • Heb je je al kandidaat gesteld, maar werd je nog niet uitgeloot? Dan kan je je opnieuw inschrijven.
 • Je kan niet opnieuw deelnemen aan het Project 3030 als je vorig jaar werd uitgeloot en gescreend en je VDAB-testen negatief waren. Je mag je wel opnieuw kandidaat stellen als die VDAB-testen twee jaar geleden hebt afgelegd.
 • Je volgt een opleiding die bijna volledig gratis is.
 • Je krijgt een vergoeding voor de verplaatsing naar je stageplaats en opleidingscentrum.
 • Je behoudt je loon en andere arbeidsvoorwaarden.
 • Je anciënniteit loopt verder.
 • Je blijft in dienst bij je huidige werkgever.
 • Je engageert je om een voltijdse dagopleiding te volgen tot verzorgende of zorgkundige
 • Als kandidaat polyvalent verzorgende volg je:
  • 2 blokken theorie (samen ongeveer 5 maanden)
  • 2 stages: één in een woon- en zorgcentrum en één in je eigen thuiszorgdienst (samen 5 maanden)
 • Aansluitend kan je een module zorgkundige volgen van 4 weken:
  • 70 uur theorie
  • 50 uur stage

Meer weten over de inhoud en de plaats van de opleidingen?

Kijk op de website van Zorggezind (voorheen VVDG) bij 'opleidingen'.

 • Als je de opleiding succesvol beëindigt, krijg je een attest van polyvalent verzorgende of zorgkundige. De VDAB die de opleidingen erkent en subsidieert, reikt het attest uit.
 • Daarna kan je solliciteren voor vacatures van verzorgende of zorgkundige.
 • Vind je niet onmiddellijk een vacature waarvoor je in aanmerking komt? Dan kan je altijd terug naar je huidige job.
 • Het Vormingsfonds 318.02 registreert alle aanvragen.
 • Uit de tijdig ingestuurde en volledig ingevulde aanvragen loten we – op een neutrale manier - per provincie een maximaal aantal  kandidaten.
 • De gelote kandidaten gaan door naar de selectieproeven van VDAB.
 • Aan de werkgevers van de kandidaten die een positieve screening hadden, vragen we een gezamelijk motivatieverslag dat de kandidatuur ondersteunt.
 • Tot slot bundelen we de resultaten van de VDAB-proeven en de motivatieverslagen.
 • Op basis van al deze gegevens bepalen de stuurgroepleden 3030 wie kan starten in het Project 3030 en op welk moment.
 • Vervolgens stellen we de werkgevers en starters op de hoogte.
 • Het Vormingsfonds voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap coördineert het Project 3030.
 • Het Fonds Sociale Maribel 318.02 voor de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap financiert in het schooljaar de loonkost van 40 tot 45 voltijdse jobs.
 • Werkgevers kunnen bij het Fonds Sociale Maribel 318.02 terecht voor de administratieve afhandeling van het dossier.

Vragen of opmerkingen?

1 adres: project3030 [at] vspf.org.

Lees zeker onze FAQ werkgevers en werknemers!