School je om tot verzorgende of zorgkundige met Project 3030!

Elk jaar beslissen de sociale partners van de sector hoeveel werknemers kunnen deelnemen. Voor het volgend schooljaar kunnen 47 voltijds equivalenten starten in Project 3030.

Afbeelding
project3030

 • Je behoudt je loon- en arbeidsvoorwaarden.
 • Je volgt ongeveer een jaar een dagopleiding.
 • Geslaagde deelnemers krijgen een attest ‘verzorgende’ of ‘zorgkundige’ van de VDAB die de opleidingen erkent en subsidieert.
 • Je hebt minimum 5 jaar anciënniteit bij je huidige werkgever op de uiterste inzenddatum van het project.
 • Je werkt minstens halftijds met een contract voor onbepaalde duur.
 • Je zit tot bij de start van de opleiding niet in een procedure die kan leiden tot ontslag.
 • Je bent niet tewerkgesteld als verzorgende en hebt geen diploma waarmee je aan de slag kan als polyvalent verzorgende.
 • Je hebt je werkgever op de hoogte gebracht van je inschrijving.
 • Je dient je aanvraag tijdig en volledig ingevuld in.
 • Heb je je al kandidaat gesteld, maar werd je nog niet uitgeloot? Dan kan je je opnieuw inschrijven.
 • Je kan niet opnieuw deelnemen aan het Project 3030 als je vorig jaar werd uitgeloot en gescreend en je VDAB-testen negatief waren. Je mag je wel opnieuw kandidaat stellen als die VDAB-testen twee jaar geleden hebt afgelegd.
 • Je volgt een opleiding die bijna volledig gratis is.
 • Je krijgt een vergoeding voor de verplaatsing naar je stageplaats en opleidingscentrum.
 • Je behoudt je loon en andere arbeidsvoorwaarden.
 • Je anciënniteit loopt verder.
 • Je blijft in dienst bij je huidige werkgever.
 • Je engageert je om een voltijdse dagopleiding te volgen tot verzorgende of zorgkundige
 • Als kandidaat polyvalent verzorgende volg je:
  • 2 blokken theorie (samen ongeveer 5 maanden)
  • 2 stages: één in een woon- en zorgcentrum en één in je eigen thuiszorgdienst (samen 5 maanden)
 • Aansluitend kan je een module zorgkundige volgen van 4 weken:
  • 70 uur theorie
  • 50 uur stage

Meer weten over de inhoud en de plaats van de opleidingen?

Kijk op de website van Zorggezind (voorheen VVDG) bij 'opleidingen'.

 • Als je de opleiding succesvol beëindigt, krijg je een attest van polyvalent verzorgende of zorgkundige. De VDAB die de opleidingen erkent en subsidieert, reikt het attest uit.
 • Daarna kan je solliciteren voor vacatures van verzorgende of zorgkundige.
 • Vind je niet onmiddellijk een vacature waarvoor je in aanmerking komt? Dan kan je altijd terug naar je huidige job.
 • Het Vormingsfonds 318.02 registreert alle aanvragen.
 • Uit de tijdig ingestuurde en volledig ingevulde aanvragen loten we – op een neutrale manier - per provincie een maximaal aantal  kandidaten.
 • De gelote kandidaten gaan door naar de selectieproeven van VDAB.
 • Aan de werkgevers van de kandidaten die een positieve screening hadden, vragen we een gezamelijk motivatieverslag dat de kandidatuur ondersteunt.
 • Tot slot bundelen we de resultaten van de VDAB-proeven en de motivatieverslagen.
 • Op basis van al deze gegevens bepalen de stuurgroepleden 3030 wie kan starten in het Project 3030 en op welk moment.
 • Vervolgens stellen we de werkgevers en starters op de hoogte.
 • Het Vormingsfonds voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap coördineert het Project 3030.
 • Het Fonds Sociale Maribel 318.02 voor de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap financiert in het schooljaar de loonkost van 40 tot 45 voltijdse jobs.
 • Werkgevers kunnen bij het Fonds Sociale Maribel 318.02 terecht voor de administratieve afhandeling van het dossier.

Vragen of opmerkingen?

1 adres: project3030 [at] vspf.org.

Lees zeker onze FAQ werkgevers en werknemers!