Attest van ervaring 'Poetshulp'

Ben je als poetshulp aan de slag in de sector van de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen onder het barema L4? Grijp dan nu je kans om via een geslaagd assessment recht te hebben op een hoger loonbarema!

Behaal het attest van ervaring 'Poetshulp' en schaal je in onder barema L3. Het attest erkent en valideert de competenties die je hebt om je beroep uit te oefenen.

Afbeelding
poetshulp

Praktisch

Bewijs via een assessment dat je deze competenties beheerst. Het Vormingscentrum HIVSET helpt je met de voorbereiding via een infosessie en neemt ook zelf het assessment af.

Je kan in elke provincie minstens éénmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar een infosessie volgen. De concrete data vind je hier.

 

Zeker nodig:

Een tewerkstellingsattest waarin je werkgever verklaart dat je tewerkgesteld bent binnen het paritair comité 319.01 met barema L4. Neem het mee als je naar de infosessie gaat.

Binnen de twee maanden na de infosessie plan je samen met het Vormingscentrum HIVSET het assessment. Dat vindt plaats in Waregem of Turnhout.

Zowel de deelname aan de infosessie als aan het assessment telt als werktijd. Je vervoersonkosten krijg je terugbetaald door je werkgever.