Beroepskwalificaties in de social profit

Wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie. Je kan een beroepskwalificatie verwerven via onderwijs, opleiding of een EVC-traject. De belangrijkste beroepskwalificaties in de sector zijn verzorgende, zorgkundige en kinderbegeleider, … 

diploma - certificaat

Voor de sociale sector werden verschillende beroepskwalificaties uitgewerkt. Een beroepskwalificatie omschrijft wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen. Het vormt een basisomschrijving van competenties waarop opleidingen, onderwijs en EVC-trajecten zich baseren. Een beroepskwalificatie staat niet gelijk aan een onderwijsdiploma (onderwijskwalificatie), maar kan deel uitmaken van zo’n traject. 

Deze beroepskwalificaties vormen de basisomschrijving waarop het onderwijs (secundair en volwassenenonderwijs) en private partners zich baseren om kwalificerende trajecten vorm te geven. Daarnaast zijn ze de basis voor het uitwerken van trajecten rond elders verworven competenties. Dit wil zeggen dat je op basis van een praktische proef je ervaring kan aantonen en laten erkennen. Op die manier sta je sterker op de arbeidsmarkt of kan je je opleiding verkorten. 

Benieuwd naar alle bestaande beroepskwalificaties

Meer weten over de bestaande erkende beroepskwalificerende trajecten (EVC of opleiding)?