Je ervaring laten erkennen als kinderbegeleider baby’s en peuters

Je kan je ervaring laten testen en erkennen en zo sneller aan het werk geraken. Via een EVC-traject voor kinderbegeleider  baby's en peuters kan je aantonen dat je bepaalde competenties bezit en op die manier een verkorte opleiding volgen of onmiddellijk aan de slag gaan met de juiste beroepskwalificatie. 

Hoe werkt zo'n EVC-traject?

ssdf

Ook onze sector wil meer en meer inzetten op het erkennen van eerder verworven competenties. Als je dus al ervaring hebt in het werken met baby’s en peuters kan je die ervaring laten testen in een daarvoor erkend centrum. Het centrum baseert zich voor die test of assessment (dat is een gesprek en een praktische proef) op een beroepskwalificatie. Dat is een door de sector omschreven lijst van competenties (met alle onderliggende kennis, attitudes en vaardigheden) die een ervaren beroepsbeoefenaar beheerst.

Over welke competenties gaat het bij kinderbegeleider baby’s en peuters?

Bekijk alle omschreven competenties in de beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters

Met een bewijs van beroepskwalificatie sta je sterker op de arbeidsmarkt, je kan hiermee onmiddellijk aan de slag in de gezinsopvang of groepsopvang voor baby’s en peuters.

Verkort je opleidingstraject met een EVC of ga onmiddellijk aan de slag!

Na het afleggen van je test kan je ofwel het ‘bewijs van de beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters’ behalen (als je bewezen hebt over alle nodige competenties te beschikken) ofwel een ‘bewijs van competenties’ waarin de competenties die je beheerst zijn opgenomen.

Met een bewijs van competenties kan je vrijstellingen aanvragen voor de opleiding om nadien sneller een beroeps- of onderwijskwalificatie te behalen. Met een bewijs van beroepskwalificatie sta je sterker op de arbeidsmarkt, je kan hiermee onmiddellijk aan de slag in de gezinsopvang of groepsopvang voor baby’s en peuters.

 

Bijkomend attest voor de buitenschoolse opvang

Wil je in een initiatief buitenschoolse opvang werken, dan heb je nog een bijkomende beroepskwalificatie nodig. Je kan je beroepskwalificatie van kinderbegeleider baby’s en peuters wel gebruiken om vrijstellingen te verkrijgen in je opleiding.