Je ervaring laten erkennen als kinderbegeleider schoolgaande jeugd

Je kan je ervaring laten testen en erkennen en zo sneller een job als kinderbegeleider vinden. Je kan via een EVC-procedure een beroepskwalificatie behalen en zo aan de slag gaan in de buitenschoolse kinderopvang. 

In een gesprek en een praktische proef toon jij aan dat je bepaalde vaardigheden om een beroep uit te oefenen wel degelijk hebt. Als je slaagt, krijg je een bewijs van competenties. Met zo'n bewijs kan je je vaardigheden officieel aantonen. Als je alle nodige competenties bezit, behaal je een erkende beroepskwalificatie. Dit is gelijkwaardig aan het certificaat dat je nodig hebt om als kinderbegeleider te mogen werken. 

Wat zijn de voordelen?

schoolgaande jeugd - kinderopvang
  • Je kan sneller een job vinden als kinderbegeleider
  • Je kan onmiddellijk starten in de buitenschoolse kinderopvang zonder verdere opleiding te moeten volgen
  • Je kan je competenties aantonen
  • Het kan een opstap zijn voor je verder loopbaan

Hoe kan ik een beroepskwalificatiebewijs behalen via EVC?

Om te weten wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen werd een ‘standaard’ opgemaakt. Dat is een oplijsting van de competenties die je nodig hebt. Die lijst wordt als basis gebruikt door een assessmentcenter. Dat is een centrum dat het gesprek en praktische proef organiseert.

Over welke competenties gaat het bij kinderbegeleider schoolgaande kinderen?

Bekijk de standaard kinderbegeleider schoolgaande kinderen.

Voor 2021 was er sprake van een 'ervaringsbewijs' voor kinderbegeleider. Vanaf nu kan je je ervaring aantonen via zo'n EVC traject en op die manier binnen het onderwijs een verkorting van je opleiding verkrijgen of onmiddellijk aantonen dat je de hele beroepskwalificatie bezit.

Verkort je opleidingstraject met een EVC of ga onmiddellijk aan de slag!

Na het afleggen van je test kan je ofwel het ‘bewijs van de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen’ behalen (als je bewezen hebt over alle nodige competenties te beschikken) ofwel een ‘bewijs van competenties’ waarin de competenties die je beheerst zijn opgenomen.

Met een bewijs van competenties kan je vrijstellingen aanvragen voor de opleiding om nadien sneller een beroeps- of onderwijskwalificatie te behalen. Met een bewijs van beroepskwalificatie sta je sterker op de arbeidsmarkt, je kan hiermee onmiddellijk aan de slag in de gezinsopvang of groepsopvang voor baby’s en peuters.

Bijkomend attest voor baby's en peuters

Wil je in werken als kinderbegeleider baby's en peuters in groepsopvang of gezinsopvang? Dan heb je nog een bijkomende beroepskwalificatie nodig. Je kan je beroepskwalificatie van kinderbegeleider schoolgaande kinderen wel gebruiken om vrijstellingen te verkrijgen in je opleiding.