Alle nieuws

Lerend netwerk voor Vormingsverantwoordelijken

Speel jij een trekkersrol bij de ontwikkeling van het leerbeleid en de leercultuur in je organisatie? Wil je graag met collega’s uit de sector inzoomen op vragen en thema’s die je bezighouden? Dan is het lerend netwerk iets voor jou!

Hou deze pagina in de gaten, zo kom je te weten wanneer we opnieuw een reeks opstarten.

Wat leren deelnemers nu eigenlijk in zo'n lerend netwerk?

De Lerende Netwerken voor vormingsverantwoordelijken zijn succesvol afgerond! Ben jij benieuwd naar de thema’s die aan bod kwamen en wat de deelnemers hieruit leerden? Ontdek het in de infographic.

Een initiatief voor L&D-verantwoordelijken?

De wereld van leren en opleiding is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Als vormingsverantwoordelijke sta je voor heel wat uitdagingen: nieuwe leervormen en leertechnologie, een toegenomen vraag naar opleiding versus gebrek aan tijd, een beperkt budget … Bovendien ben je in je eigen organisatie vaak alleen of quasi-alleen in je rol en verantwoordelijkheden. VIVO vzw wil vormingsverantwoordelijken ondersteunen en brengt hen dit najaar samen in een lerend netwerk.

Omdat de context en hierdoor ook de uitdagingen voor kleinere en grotere organisaties erg kunnen verschillen, brengen we de vormingsverantwoordelijken in aparte groepen samen.  

Heb je interesse?  Stuur een mail naar Patricia:  pvd [at] vivosocialprofit.org. Ze brengt je dan op de hoogte wanneer er een nieuwe reeks start.

 

“Door over de muur van de eigen organisatie te kijken leer je veel. Je hoeft niet altijd zelf het warme water uit te vinden.” Els Minner, De opleidingscoach

Afbeelding
Lerend--netwerk

Lerend netwerk

Een lerend netwerk is geen opleiding. Maar wel een leervorm waarbij je leert van en met mekaar:

  • Je ontmoet personen met een gelijkaardige opdracht
  • Samen onderzoek je jullie leervragen en toets je jouw manier van werken af aan die van anderen
  • Je wisselt kennis en ervaring uit en doet zo frisse ideeën en nieuwe inzichten op
  • Samen creëer je een open, vertrouwelijke en eerlijke omgeving. Je bouwt je steunend netwerk uit

Programma

Je neemt fysiek deel aan 6 bijeenkomsten. Dag één maak je kennis met de andere leden en co-creëer je een veilig groepsklimaat. Je kiest mee de thema’s waarrond jullie gaan werken in de volgende bijeenkomsten.

Doelgroep

Iedereen die een trekkersrol opneemt bij de ontwikkeling van het leerbeleid en de -cultuur van zijn/haar socialprofit-organisatie: VTO-verantwoordelijken, medewerkers van een personeelsdienst, directie of stafmedewerkers die het leerbeleid opnemen, …. We streven naar een divers samengestelde groep. Daarom hanteren we niet noodzakelijk een ‘first-come first-serve’-regel voor deelname.

Praktisch

  • Deelname aan het lerend netwerk is gratis
  • Je engageert je bij deelname voor de zes sessies
  • Max. 12 deelnemers, 1 per organisatie