Alle nieuws

Lerend netwerk voor Vormingsverantwoordelijken

Speel jij een trekkersrol bij de ontwikkeling van het leerbeleid en de leercultuur in je organisatie? Wil je graag met collega’s uit de sector inzoomen op vragen en thema’s die je bezighouden? Dan is het lerend netwerk dat dit najaar start iets voor jou!

Een initiatief voor VTO-verantwoordelijken?

De wereld van vorming en opleiding is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Als vormingsverantwoordelijke sta je voor heel wat uitdagingen: nieuwe leervormen en leertechnologie, een toegenomen vraag naar opleiding versus gebrek aan tijd, een beperkt budget … Bovendien ben je in je eigen organisatie vaak alleen of quasi-alleen in je rol en verantwoordelijkheden. VIVO vzw wil vormingsverantwoordelijken ondersteunen en brengt hen dit najaar samen in een lerend netwerk.

“Door over de muur van de eigen organisatie te kijken leer je veel. Je hoeft niet altijd zelf het warme water uit te vinden.” Els Minner, De opleidingscoach

Afbeelding
Lerend--netwerk

Lerend netwerk

Een lerend netwerk is geen opleiding. Maar wel een leervorm waarbij je leert van en met mekaar:

  • Je ontmoet personen met een gelijkaardige opdracht
  • Samen onderzoek je jullie leervragen en toets je jouw manier van werken af aan die van anderen
  • Je wisselt kennis en ervaring uit en doet zo frisse ideeën en nieuwe inzichten op
  • Samen creëer je een open, vertrouwelijke en eerlijke omgeving. Je bouwt je steunend netwerk uit

Programma

Je neemt fysiek deel aan 6 bijeenkomsten. Dag één maak je kennis met de andere leden en co-creëer je een veilig groepsklimaat. Je kiest mee de thema’s waarrond jullie gaan werken in de volgende bijeenkomsten.

Doelgroep

Iedereen die een trekkersrol opneemt bij de ontwikkeling van het leerbeleid en de -cultuur van zijn/haar socialprofit-organisatie: VTO-verantwoordelijken, medewerkers van een personeelsdienst, directie of stafmedewerkers die het leerbeleid opnemen, …. We streven naar een divers samengestelde groep. Daarom hanteren we niet noodzakelijk een ‘first-come first-serve’-regel voor deelname.

Data en locatie

De eerste sessie vindt plaats in Leuven, de volgende sessies vinden plaats op locatie bij een organisatie van één van de deelnemers.

 

1ste sessie

19 november 2021
van 9u30 tot 16u30
 

Hostel De Blauwput
Martelarenlaan 11A

3010 Leuven
 

sessie 2 - 6

17 december 2021 
28 januari 2022
11 maart 2022
22 april 2022
3 juni 2022
 

van 9u30 tot 12u30
wisselende locaties

 

Praktisch

  • Deelname aan het lerend netwerk is gratis
  • Je engageert je bij deelname voor de zes sessies
  • Max. 12 deelnemers, 1 per organisatie
  • Inschrijven kan tot 11oktober 2021.