Non-discriminatiecode opmaken

In een non-discriminatiecode leg je vast hoe jouw organisatie discriminatie voorkomt en bestrijdt. Hoe maak je nu werk van zo een non-discriminatiecode?

De code benoemt welk gedrag je binnen je bedrijf niet tolereert. Al kan de code discriminatie niet altijd voorkomen, toch gaat er een preventieve werking van uit. Zeker op te nemen dus. 

Een non-discriminatiecode voor social-profitsectoren

Goed nieuws! Er is een voorbeeld van een non-discriminatiecode voorhanden dat is goedgekeurd door de sociale partners van de social-profitsectoren. Je kan deze gewoon overnemen en personaliseren op maat van je organisatie. Handig, niet?

Je beleid in lijn met de non-discriminatiecode

Natuurlijk wil ook jij non-discriminatie als basisprincipe hanteren voor het hele organisatie- en medewerkersbeleid. Laat deze instrumenten je daartoe inspireren!

Afbeelding
discriminatie

De non-discriminatiecode op jouw organisatie afstemmen

Een krachtig non-discriminatiebeleid leg je niet op van bovenaf maar is gedragen door de hele organisatie. Dus om de code het nodige draagvlak te geven, richt je best een werkgroep op die alle medewerkers vertegenwoordigt.

De taak van de werkgroep is het inhoudelijk op punt stellen en het intern promoten, opvolgen en evalueren van de non-discriminatiecode:

 • Schrijf een heldere tekst waarin je aangeeft waarom jouw organisatie een non-discriminatiecode zo belangrijk vindt.
 • Stel een werkgroep samen. Maak duidelijke afspraken over welke bevoegdheden die werkgroep heeft. Bepaal ook hoe lang die werkgroep zal bestaan en hoe vaak ze samenkomt.
 • In de werkgroep bestuderen jullie de non-discriminatiecode die de sociale partners hebben opgesteld.
 • Verzamel bruikbare informatie rond jullie missie, visie en waarden. Ook andere documenten zoals het huidige arbeidsreglement en personeelsbevragingen zijn vaak een interessante bron. Laat jullie inspireren door non-discriminatiecodes van andere organisaties.
 • Uit alle verzamelde informatie, selecteren jullie die punten die jullie aan de non-discriminatiecode willen toevoegen, om zo de code op maat te maken van jullie eigen organisatie.
 • Leg de uiteindelijke code voor en vraag een akkoord.
 • Een code is pas zinvol wanneer jullie er een klachtenprocedure aan koppelen. Het moet voor de medewerkers duidelijk zijn wat ze moeten doen bij discriminatie. Dus die procedure werken jullie ook uit binnen de werkgroep.

Hoe beter de communicatie, hoe groter het draagvlak binnen de organisatie. Werk dus met de werkgroep een communicatieplan uit. Jullie kunnen hierbij de volgende structuur gebruiken:

 • Waarom een non-discriminatiecode?
 • Wat houdt de non-discriminatiecode in?
 • Bij wie kan je terecht met vragen? Bij wie kan je terecht met klachten rond discriminatie?
 • Hoe verloopt de klachtenprocedure?
 • Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de non-discriminatiecode?

Denk ook na over welke kanalen jullie willen gebruiken om de communicatie te verspreiden: intranet, posters, vloerstickers, video’s, flyers,….

Denk na over hoe jullie de implementatie van de non-discriminatiecode gaan opvolgen:

 • Bij wie kunnen medewerkers terecht met vragen, opmerkingen of problemen (aanspreekfiguur)?
 • Hou de bestuurders regelmatig op de hoogte van hoe de toepassing van de non-discriminatiecode verloopt. 
 • Evalueer als werkgroep regelmatig het gebruik van de non-discriminatiecode met de ondernemingsraad of de Raad van Bestuur.
 • Aan de hand van die evaluaties kunnen jullie de code zelf, maar ook de klachtenprocedure en de communicatie rond de code bijsturen. 

Streven naar geen discriminatie op je werkvloer? Ga nog vandaag aan de slag met de non-discriminatiecode!