Bijtgedrag - ONLINE

Na deze vorming kan je:
- effectief en adequaat omgaan met bijtgedrag bij kinderen
- op een respectvolle en duidelijke manier dit gedrag bespreekbaar maken met ouders
- op een correcte en empathische manier omgaan met het kind dat slachtoffer is geworden van bijtgedrag
- bekwaam observeren en het verdere gedrag van het kind nauwlettend volgen
- probleemgedrag analyseren en gepast reageren
- een aanpak ontwikkelen en implementeren die wordt gedragen door de hele opvang, om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren voor alle betrokkenen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 04 juni 2024 09:00 - 13:00 Online - -

Programma

In deze vorming richten we ons niet alleen op het herkennen van bijtgedrag, maar ook op hoe we hier op een constructieve manier mee kunnen omgaan, zowel naar het kind dat bijt, de ouders van dat kind, als naar het kind dat slachtoffer is en zijn ouders.

Hoe gaan we te werk? We nemen verschillende communicatie- en observatietechnieken onder de loep zodat je de juiste signalen kunt oppikken en begrijpen. Daarnaast bespreken we diverse beloningsmethodieken om positief gedrag te stimuleren en bijtgedrag te verminderen.

WERKVORM EN METHODIEKEN
- theoretisch kader rond bijten en de problematieken hierrond
- casussen
- groepsbespreking
- opstellen van een kaart met 10 tips samen met de groep.

DUUR
1 dag

VOOR WIE
Medewerkers in de groepsopvang.

OVER DE LESGEVER
Sophie Van Antwerpen is ziekenhuisverpleegkundige en pediatrisch verpleegkundige met 23 jaar voltijdse werkervaring in de ziekenhuiswereld. Tevens leerkracht en opleidingscoördinator bij CVO LBC Berchem, richting personenzorg, kraamzorg en begeleider in de kinderopvang.

Kristien Nelen heeft een ruime ervaring als leerkracht binnen de opleiding begeleider in de kinderopvang en als verantwoordelijke van een kinderdagverblijf. Daarnaast heeft Kristien ook ervaring met het begeleiden van activiteiten als speelexpert.

Lorraine Fortes is psychologisch consulent en werkt als therapeut. Bovendien heeft ze ervaring als pedagogische begeleider binnen de kinderopvang. Ze heeft ervaring als opvoedingsconsulente en kan zowel processen van hulpverleners als ouders in kaart brengen.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 
Deze onlinesessie is interactief. We vragen aan de deelnemers om de camera aan te zetten.

Praktisch

Startdatum: 04 jun 2024 | 09:00 - 13:00 Duur: 1 dag Opleider: DIVERS VZW
Code vorming: 331-24BT1-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang