Veelgestelde vragen over de tewerkstelling van Oekraïners

Zit je nog met vragen over de tewerkstelling van Oekraïners? Bekijk dan zeker dit lijstje met veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de tewerkstelling van Oekraïners

1. Toegang tot de arbeidsmarkt en andere juridische vragen

Mensen op de vlucht uit Oekraïne met een statuut van tijdelijk ontheemden hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Ze hoeven dus geen toelating tot arbeid te verkrijgen via een werkgever.

Oekraïense onderdanen die dat statuut verkregen hebben, zullen een elektronische verblijfskaart type A krijgen. Op de achterkant van deze verblijfskaart staat ook vermeld dat ze toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Oekraïners kunnen beroep doen op VDAB in hun zoektocht naar werk. 

Klik hier voor meer info.

Voor juridische vragen kan je terecht bij het Agentschap Integratie & Inburgering. Op deze website vind je al heel wat informatie over arbeidskaarten en dergelijke. Je kan hun helpdesk ook telefonisch bereiken.

Je kan ook terecht bij de infolijn van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

2. Hoe bereik je werkzoekenden uit deze doelgroep?

Publiceer je vacature op vdab.be met #werkplekvrij of op andere jobsites zoals 11.11.11, kif-kif of Levl.

Neem contact op met je accountmanager van VDAB.

Bekijk hier nog andere tips van VDAB.

Er bestaan verschillende jobsites die gericht zijn op Oekraïners: Jobs4hopeLinkedIn, en Adeccojobsforukraine.

Tip! Check telkens of de vacature best verschijnt in het Nederlands, Engels of Oekraïens.

Je kan je vacatures ook publiceren in Facebookgroepen met een groot bereik van Oekraïners in België. Bekijk bijvoorbeeld deze groep.

Momenteel bestaan er verschillende projecten om Oekraïners toe te leiden naar werk. Vaak zijn deze regionaal. Bekijk in de presentatie van jouw regio welke projecten voor jouw organisatie van toepassing zijn.

3. Erkenning van diploma's

Diploma’s uit Oekraïne kunnen erkend worden via NARIC-Vlaanderen. Dat is kosteloos voor de doelgroep van tijdelijk ontheemden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een niveau-erkenning en een specifieke erkenning.

Bij een niveau-erkenning doet NARIC enkel uitspraak over het niveau in Vlaanderen van je buitenlandse studiebewijs (bv. bachelor, master). Bij een specifieke erkenning doet NARIC uitspraak over het specifieke Vlaamse diploma waarmee je buitenlandse studiebewijs gelijkwaardig is (bv. bachelor in het sociaal werk, certificaat zorgkundige).

Voor een gereglementeerd beroep is een specifieke erkenning nodig (bv. verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang, psycholoog, zorgkundige). Hier vind je meer info over de erkenning van het diploma zorgkundige en verpleegkundige.

De termijn is verschillend voor een niveau/specifieke erkenning. NARIC ontwikkelde een online tool om de looptijd van de procedure en de nodige documenten te bepalen.

Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde een fiche met informatie over het onderwijssysteem in Oekraïne en een vergelijking met het Vlaamse onderwijssysteem. Raadpleeg hier de fiche

4. Tewerkstellingsmaatregelen

Er bestaan geen specifieke tewerkstellingsmaatregelen voor Oekraïners.

Tip! Bekijk als werkgever de mogelijkheden tot werkplekleren.

Meer info over werkplekleren vind je op de website van VDAB:

Voor PC 330 bestaan er 2 projecten waar Oekraïners ook voor in aanmerking komen: IntegraZorg en Integrajobs/Vorm.

5. Job- en taalcoaching

Voor Oekraïners bestaan er 2 mogelijkheden om beroep te doen op taalcoaching:

 1. Job- en taalcoaching voor nieuwe medewerkers via VDAB. Dit is gratis voor een werknemer in het eerste jaar van de tewerkstelling. Het gaat om 32 uur ondersteuning. Een coach helpt bij het inwerken en de integratie van nieuwe werknemers en leert ze beter Nederlands te spreken. Klik hier voor meer info.

 2. Voor een Oekraïense werknemer kan er, net zoals voor andere anderstaligen, beroep gedaan worden op taalondersteuning via de vormingsfondsen. In de sector Kinderopvang, de sector van de Maatwerkbedrijven (de sociale en beschutte werkplaatsen), de Opvoedings -en huisvestingssector, de Socioculturele sector, de Vlaamse Welzijnssector of de Lokale Diensteneconomie is dit gratis. Per kalenderjaar kan een deelnemer 32 uur taalondersteuning krijgen. Dat kan individueel, in groep of via een combinatie. De begeleiding vindt plaats binnen de werkuren. Hier vind je meer info.

  • In de sector van de Maatwerkbedrijven - sociale en beschutte werkplaatsen en binnen de Lokale Diensteneconomie kunnen alleen de doelgroepwerknemers een taaltraject volgen (niet het omkaderingspersoneel).

  • Ook artikel-60-werknemers worden uitgesloten aangezien de juridische werkgever het OCMW is.

  • Voor PC 330 kan je terecht bij Fe-Bi voor taalcoaching in de ouderenzorg of taalproject in de ziekenhuizen.

Voor PC 319, PC 331 en PC 329 bestaat er Taalondersteuning+Dit gaat om ondersteuning op teamniveau

Tijdens de werkuren breng je samen met een taalopleider in kaart welke aanpassingen op de werkvloer het team en de minder taalvaardige medewerker kunnen ondersteunen in het dagdagelijks werk.

Voorbeelden zijn:

 • Pictogrammen gebruiken bij instructies
 • De onthaalbrochure vereenvoudigen
 • Taalmeters of –peters aanduiden
 • Verbeteren van hoe instructies gegeven worden (dialect – AN)

Ben je werkgever in de sector Kinderopvang, de Opvoedings -en huisvestingssector, de Socioculturele sector of de Vlaamse Welzijnssector? Dan betaal je als werkgever niets. Per kalenderjaar kan jouw organisatie beroep doen op maximum 7 uur taalondersteuning+. Klik hier voor meer info.

6. Diversiteit & Inclusie

Als je wil werken rond diversiteit en inclusie, kan je terecht bij Trefpunt Odi. Dit is een website die zowel interessant is voor organisaties als individuele werknemers. Je vindt er tools/vormingen over thema’s zoals non-discriminatiebeleid, communiceren met anderstaligen en cultuursensitieve zorg. Tip! Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Werk met een taalprofiel. Voor heel wat functies zijn deze via VDAB beschikbaar. Advies nodig? Vraag hulp aan VDAB!

Nog onbeantwoorde vragen? Laat het ons weten via mail: ulrike.nackaerts [at] vivosocialprofit.org.