Leertraject 'Ziedet?'

Met een cultuursensitieve basishouding in je werk staan, dat kan je leren. 

De diversiteit op onze werkvloeren neemt sterk toe. Als zorgverlener of toekomstige hulpverlener:
  • werk je samen met diverse collega’s,
  • kom je in aanraking met discriminerend gedrag van patiënten en cliënten
  • ga je om met cliënteel met andere etnische of levensbeschouwelijke achtergrond.
En dat is niet altijd even evident. Want hoe overbrug je nu die verschillen? Kan en mag je alles bespreken? Wanneer zijn etnisch-culturele verschillen relevant? En hoe leg je binnen een cultureel diverse context gevoelige thema’s op tafel?

Het online leertraject ‘Ziedet’ zal je helpen door je cultuursensitief handelingsvermogen te vergroten. Het zal je het vertrouwen geven om, via gedeelde dialoog, constructief om te gaan met de diversiteit bij cliënten en collega’s. Hiermee willen we respect voor elkaar bevorderen en discriminatie en racisme op de werkvloer voorkomen.

Vanaf eind januari 2020 bieden we jou:

  • Zes leermodules die focussen op dialoogmethodieken.
    Deze modules helpen je om spanning, vooroordelen en angst voor conflict om te buigen naar kansen.
  • We bieden deze modules online aan.
    Zo kan jij ermee aan de slag waar en wanneer je wil. 

De partners in dit project zijn:
VIVO samen met Zorggezind, Vlaams Welzijnsverbond, VVDG en VVSG en Zorgnet iCuro.
Democratische dialoog samen met Erasmus Hogeschool Brussel en Kenniscentrum Urban Coaching & Education.
MOPA vzw.Wil je meer weten over cultuursensitieve zorg? Bezoek www.pigmentzorg.be een plaats waar kennis over en ervaringen met het werken met mensen uit de etnisch-culturele minderheden worden gedeeld.

   

VRAGEN OF OPMERKINGEN? 

  Contacteer Carine De Meester of Saar Casteels  van het team diversiteit. 


Met de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse Overheid "Naar een meer geïntegreerd integratiebeleid, via AMIF"