Hoe versterk ik mijn medewerkers in cultuursensitief handelen?

Cultuursensitief handelen, bevordert het respect voor elkaar en voorkomt discriminatie op de werkvloer. Inzetten op deze competentie is een goed idee.

Zie je het?

Illustratie uit de e-learning 'Ziedet?'

Krijgt een medewerker een discriminerende uitspraak te verwerken? Mag een stagiair niet binnen bij de cliënt thuis? Of heeft een hulpverlener het moeilijk met de beperktere kennis van het Nederlands van een collega?

De meeste werkplekken in de zorgsector kenmerken zich door diversiteit, zowel bij de collega's als bij de cliënten. Cultuursensitief handelen, bevordert het respect voor elkaar en voorkomt discriminatie op de werkvloer.

Het versterken van je medewerkers in deze competentie is daarom een goed idee:

Laat 'Ziedet?' zien aan je medewerkers. Want met een cultuursensitieve basishouding in het werk staan, dat kan je leren!

Wat is 'Ziedet?'?

Ziedet? is een leerplatform dat 6 laagdrempelige e-modules bevat over cultuursensitief handelen.

Elke module start vanuit een praktijkvoorbeeld uit de hulpverlening. Je medewerker kiest er gewoon één uit die het best past bij z’n leervraag.

Binnen iedere module werkt de cursist aan zijn cultuursensitieve basishouding en bijhorende dialoogvaardigheden.

Als opleider kan je met Ziedet? ook klassikaal aan de slag. Bij elke module hoort een Leerwijzer met daarin tips en oefeningen om er een interactief en blended leertraject van te maken.

Het materiaal van 'Ziedet?' is exact op maat van een zorgorganisatie. Esther Verspreet, projectleider, Familiehulp

Hoe zet ik 'Ziedet?' in?

1. Als kadering wijs je jouw team op de organisatiedoelstelling om cultuursensitief te willen handelen. Gids je medewerkers naar ziedet.be. Nadat ze zich geregistreerd hebben op het leerplatform (als leerkracht of als leerling), kunnen je medewerkers een module volgen op hun eigen tempo. Geef hun hiertoe, indien mogelijk, de nodige opleidingstijd en -ruimte op het werk.

2. Streef je een nog grotere leerimpact na? Nodig je interne opleiders uit om het Ziedet?-traject blended te organiseren. De combinatie van e-leren via de modules en coaching tijdens contactmomenten met lesgevers werkt het sterkst. Vraag daartoe de VTO-medewerkers of andere opleiders om bij hun registratie op het leerplatform ‘Ik ben opleider’ aan te vinken. Zo krijgen ze de leerwijzers en bijhorende lesmaterialen te zien waarmee ze de contactmomenten met jouw medewerkers kunnen voorbereiden.

3. Interne opleiders die met Ziedet? starten, wil VIVO graag op weg helpen met een gratis* train-de-trainer workshop. Ze leren er hoe ze:

  • het thema ‘cultuursensitieve handelen’ kunnen aanpakken
  • met Ziedet? blended aan de slag gaan
  • ook online voldoende interactief kunnen werken

Kan je 6 of meer lesgevers samenbrengen, dan organiseert VIVO deze train de trainer helemaal op maat van jouw organisatie!

 

*In 2021 worden Ziedet? train-de-trainers op maat gratis aangeboden dankzij de steun van ESF.

 

Ziedet? werd gerealiseerd door VIVO en de Democratische Dialoog met de ondersteuning van Mopa vzw, Zorggezind en ESF/AMIF.