Ziedet?

De diversiteit in de zorg- en welzijnssector neemt toe. Dit leidt soms tot spanningen op de werkplek tussen cliënten en/of collega’s. De online Ziedet?-modules helpen jou, als hulpverlener, bij het omgaan met deze gevoelige situaties:

 • Hoe cultuursensitief handelen op de werkvloer?
 • Hoe ingrijpen als omstaander bij discriminatie op de werkvloer?

 

geen-racist

 

“Goed materiaal, steekt erg goed in mekaar!” Laura Theijs, Thuiszorg

Wat leer ik met Ziedet?

Wil jij je kennis en vaardigheden tot omgaan met gevoelige situaties op de werkvloer versterken? Dan ben je met Ziedet? aan het goede adres! Want de leermodules zoomen in op twee belangrijke thema’s:

 • ‘Het is weer gezegd!’ - Omgaan met discriminerende en racistische uitspraken
 • ‘Het is snel gebeurd!’ - Omgaan met discriminerend en racistisch handelen
 • ‘Het voelt niet juist ...’ - Omgaan met een niet-oké gevoel
 • ‘Het geraakt niet gezegd ...’ - Omgaan met taaldrempels
 • ‘Het is vlug gedacht!’ - Omgaan met overtuigingen en gewoontes
 • ‘Het einde is het einde niet ...’ - Omgaan met ethische kwesties bij het levenseinde

In deze e-cursussen leer je:

 • stereotypen en vooroordelen herkennen,
 • perspectieven innemen en kruispuntdenken,
 • in dialoog gaan,
 • en dit alles toe te passen in de praktijk!

 

De modules starten telkens vanuit een praktijkvoorbeeld uit de hulpverlening. Je kiest gewoon de cursus die het best past bij jouw leervraag. Binnen elke e-cursus werk je aan jouw cultuursensitieve basishouding, op jouw leertempo (± 15’).

Bij de modules hoort ook een Ziedet?-mediatheek voor opleiders die de e-cursussen in een blended leertraject willen opnemen. In deze mediatheek vindt de opleider:

 • de module-specifieke ‘leerwijzers’ met extra tips en aanvullende oefeningen, vrij te gebruiken tijdens contactmomenten met cursisten;
 • alle downloads uit de 6 e-modules, zoals de verdiepende informatie en de concrete opdrachten.

 

Deze e-modules werden gerealiseerd door VIVO en de Democratische Dialoog met de ondersteuning van Mopa vzw, Zorggezind en ESF/AMIF.

‘Het maakt wél een verschil’ – Ingrijpen als omstaander bij discriminatie op de werkvloer In deze e-cursus leer je:

 • de impact van discriminatie, racisme en microagressie op de werkvloer,
 • hoe preventief en curatief in te grijpen bij discriminatie,
 • hoe discriminatie te signaleren en mee de sociale norm te stellen binnen je organisatie,
 • en dit alles toe te passen in de praktijk!

 

Net als alle andere Ziedet?-modules start ook deze e-cursus vanuit een praktijkvoorbeeld uit de hulpverlening. Je werkt stap voor stap aan competenties die je helpen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen of aan te pakken (25’). Zo draag je bij tot een discriminatievrije werkplek waar alle collega’s gelijkwaardig behandeld worden.

 

Bij de module hoort ook een Ziedet?-mediatheek voor opleiders die de e-cursus in een blended leetraject willen opnemen. In deze mediatheek vindt de opleider:

 • de module-specifieke ‘leerwijzer’ met extra tips en aanvullende oefeningen, vrij te gebruiken tijdens contactmomenten met cursisten;
 • alle downloads uit de e-module, zoals de verdiepende informatie en de concrete opdrachten.

Waar vind ik Ziedet?

Ziedet? volg je op ‘Leerlabo’, het online leerplatform VIVO en FeBi.

Ziedet? volg je op het leerlabo van VIVO en FeBi. Met een persoonlijke login* krijg je er toegang tot de leer-afdeling op jouw maat! Daarom vragen we bij je registratie voor welke sector je werkt. De sectorbeschrijvingen hieronder helpen je op weg:

 

BEROEP / FUNCTIE

 LEERLABO
 Ben jij een opleider of iemand die zich voorbereidt op een job in de social-profitsector?
 

 

Ga naar onderwijs.leerlabo.be
 Werk jij als zorgkundige of logistiek medewerker binnen de thuiszorg (pc 318.02)?
 

 

Ga naar gezinszorg.leerlabo.be
 
 Bied jij zorg, begeleiding en ondersteuning aan kinderen, personen met een handicap, jongeren, ouderen en/of gezinnen? Dan werk je voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinstellingen (pc319.01).
 

 

Ga naar vohi.leerlabo.be
 
 Werk jij in een beschutte of sociale werkplaats (pc327.01)?
 

 

Ga naar maatwerk.leerlabo.be
 
 Doe jij sociaal-cultureel werk in een centrum met een brede waaier van (re)creatieve, culturele, educatieve en/of maatschappelijk georganiseerde activiteiten (pc329.01)?
 

 

Ga naar scw.leerlabo.be
 
 Werk jij in een woonzorgcentrum voor bejaarden, een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis, een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (pc330.01)?
 

 

Ga naar ouderenzorg.leerlabo.be
 
 Werk jij in een ziekenhuis (pc330.01.01)?
 

 

Ga naar ziekenhuizen.leerlabo.be
 
 Werk jij als verpleegkundige in de thuiszorg of ben je werkzaam in een autonoom revalidatiecentrum (pc330.01.03, pc330.01.04)?
 

 

Ga naar thuisverpleging.leerlabo.be
 
 Werk jij in een wijkgezondheidscentrum, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, een medisch labo, een polikliniek, een kabinet van artsen en/of paramedici, …? Dan werk jij voor de sector van de gezondheidsinstellingen en –diensten (pc330.01.02/04/05).
 

 

Ga naar gid.leerlabo.be
 
 Werk jij in de kinderopvang of gezinsopvang, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, of een centrum voor preventie of gezondheidspromotie, deel uitmakend van de Vlaamse gezondheidsinstellingen en -diensten (pc331)?
 

 

Ga naar pc331.leerlabo.be
 
 Werk jij in één van de aanvullende organisaties uit de non-profit, bv. een ziekenfonds, een internationale of privéschool, een syndicale of beroepsorganisatie, een pensioenkas, etc. (pc337)?
 

 

Ga naar pc337.leerlabo.be
 
 Doe jij werkervaring op in een lokale dienst en ben je zo mee van betekenis voor je buurt? Dan werk jij voor de lokale diensteneconomie.
 

 

Ga naar lde.leerlabo.be
 

 

Toch nog twijfels? Ook op je loonbrief staat het getal dat duidt voor welke sector je werkt.

De weg naar je afdeling gevonden? Veel leerplezier!

Bekijk hier hoe je jouw login aanmaakt.

Hoe haal ik het maximale uit Ziedet?

De online-modules zijn nog krachtiger als je ze combineert met klassikale contactmomenten.

Lijkt het je extra leerrijk dat contactmomenten je Ziedet?-traject ondersteunen? Vraag jouw leidinggevende om begeleiding te voorzien. Die kan georganiseerd worden door:

 1. bewust worden van stereotypen en vooroordelen
 2. perspectieven innemen en kruispuntdenken
 3. In dialoog gaan vanuit een cultuursensitieve basishouding
 4. hoe dit toe te passen op de werkvloer.

Heb jij het cultuursensitief handelen in de vingers en wil je deze kennis en vaardigheden met jouw collega’s delen aan de hand van het Ziedet?-leertraject? Bespreek met jouw leidinggevende of je hiertoe teammomenten kan benutten. Je vindt alvast inspirerend materiaal in de ‘Ziedet?-mediatheek’ voor opleiders.

VIVO organiseert ook train-de-trainer sessies om je hierbij te helpen. Geïnteresseerd? Hou de opleidingen in open aanbod in de gaten of neem contact op met Carine De Meester.

Zie je het?

Omgaan met gevoelige situaties op je werkplek? Dat kan je leren!

 

cultuursensitiviteit-kan-je-leren