Meer info over cultuursensitieve zorg: www.pigmentzorg.be

www.pigmentzorg.be is een digitaal platform rond cultuursensitieve zorg voor (toekomstige) hulpverleners in de sociale sector.
De website is een plaats waar je kennis en ervaringen met het werken met mensen met een migratieachtergrond kan delen. En dit óver de grenzen van deelsectoren, beroepen en doelgroepen van de sociale sector heen.

Het logo van de website www.pigmentzorg.be

 

Je vindt op deze website

  • een toolbox met praktijkvoorbeelden, instrumenten en studies
  • een overzicht van interessante sprekers
  • een agenda met vormingen en studiedagen over cultuursensitieve zorg
  • een blog
  • en video’s over cultuursensitieve zorg.

Waarom www.pigmentzorg.be?

Vanuit de overtuiging dat het interculturele niet meer weg te denken is uit onze samenleving – ook niet buiten de grote steden – nodigen we hulpverleners uit om cultuursensitief aan de slag te gaan.

Niet door het uitvoeren van kant-en-klare recepten, want die bestaan niet voor het interculturele vraagstuk. Wel door op zoek te gaan naar kennis en ervaringen van anderen. Om zo, daar waar nodig, het juiste en de nodige dosis ‘pigment’ toe te voegen aan onze hulpverlening.