Leer- en coachingstraject cultuursensitieve zorg

Wil je starten met een beleid rond cultuursensitieve zorg in je organisatie? Dat kan via het leer- en coachingstraject 'Bouwen aan cultuursensitieve zorg'.

Beleidsmedewerkers hebben een cruciale rol in het bouwen aan een cultuursensitieve organisatie. Ze scheppen immers de voorwaarden, dragen een visie uit en kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid. Ze kunnen nieuwe werkwijzen vastleggen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij andere stakeholders én hebben een signaalfunctie ten aanzien van de hele organisatie en de samenleving. Ze zijn dus onmisbaar om een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg te ontwikkelen.

Ondersteuning daarbij ontbreekt vaak. Daarom brengen VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering zorg- en welzijnsorganisaties samen in leer- en coachingstrajecten.

Mijn organisatie staat open voor cliënten met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet?

Wat staat er op het programma?

We gaan aan de slag in vijf werksessies van een dag. Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het proces. Indien nodig betrekken we ook andere gespecialiseerde partners bij een sessie.

Stijn Tondeur van het Agentschap Integratie & Inburgering

Samen starten we met het uittekenen van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. Nadat we de leervragen en noden verkennen, gaat iedereen in zijn eigen organisatie actief aan de slag met de kaders en modellen die we aanreiken tijdens de werksessies. Het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie en de reflectietool Bouwen aan cultuursensitieve zorg vormen hierbij een actieve leidraad.

Als deelnemer deel je je ervaringen met de implementatie van deze algemene kaders en modellen. Samen experimenteren we en leren we van andere deelnemende organisaties waar knelpunten en opportuniteiten zitten.

Concrete ondersteuningsvragen die uit het traject voortkomen worden verder verkend door het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas of Amal.

Benieuwd hoe andere organisaties dit traject ervaren hebben?

Interesse?

Momenteel loopt een traject tot en met september 2024. De inschrijvingen hiervoor zijn afgelopen.

Hou de nieuwsbrief van VIVO in de gaten voor een nieuwe oproep.

 

Deze netwerken zijn een initiatief van VIVO vzw en het Agentschap Integratie & Inburgering.

Met ondersteuning van Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen en Amal.