Alle tools

Boek 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie'

Hoe kan jouw zorg- en welzijnsorgansiatie omgaan met een divers cliënteel? Hoe kan je inspelen op de verschillende noden die ontstaan door diversiteit? Hoe kan jij als leidinggevende jouw organisatie cultuursensitief maken?

Boek
Cover van het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

 

De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld.

  • Hoe kan jouw zorg- en welzijnsorgansiatie omgaan met een divers cliënteel?
  • Hoe kan jouw organisatie inspelen op de verschillende noden die ontstaan door diversiteit?
  • Hoe kan jij als leidinggevende jouw organisatie cultuursensitief maken?

In het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie gaan VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering in op deze en andere vragen.

Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden trachten we een antwoord te bieden op de vraag hoe je tot een zorg- en welzijnsorganisatie komt die cultuursensitief denkt en werkt.

We moeten streven naar krachtgerichte zorg waarbij men de cliënt benadert als individu en als actor en niet als iemand die bepaald of gestuurd wordt vanuit een bepaalde cultuur of religie. Jo Vandeurzen, voormalig Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin