Alle tools

Reflectietool ‘Bouwen aan cultuursensitieve zorg’

Ga aan de slag met de Reflectietool ‘Bouwen aan cultuursensitieve zorg’ en start met een beleid rond cultuursensitieve zorg in jouw organisatie.

Instrument
Cover van de Reflectietool Bouwen aan cultuursensitieve zorg

 

  • Hoe ga je als zorg- en welzijnsorganisatie om met superdiversiteit bij je cliënten?
  • Hoe speel je met je aanbod in op etnisch-culturele diversiteit?
  • Hoe zorg je er vanuit het management voor dat een cultuursensitief beleid deel uitmaakt van het kwaliteitsbeleid van je organisatie?

 

Herkenbare vragen, als manager in een zorg- en welzijnsorganisaties? Jullie hebben de grootste invloed op het uitwerken van een beleid rond cultuursensitieve zorg. En daarbij willen we je helpen met deze handige tool.

Want met deze tool kan je:

  • in kaart brengen hoe ver je organisatie staat op het vlak van cultuursensitieve zorg
  • bepalen wat de volgende stap is voor jouw organisatie
  • ontdekken welke ondersteuning en instrumenten er al bestaan rond dit thema

Op een laagdrempelige manier moedigen we je zo aan om stappen te zetten naar een cultuursensitieve organisatie.

Uiteindelijk bied je zo nog betere zorg aan álle cliënten, ook aan mensen met een migratieachtergrond.

Ga jij ook aan de slag? Download de tool hier onder.

Of heb je nood aan extra ondersteuning? Dan kan je bij deze organisaties terecht.

Download het bestand